Daniel Cocca

Daniel Cocca, född 1949
Gejjersgatan 6, 1 tr
112 44 Stockholm
tel: 08-657 92 48
E-post: dancoc@yahoo.com

Grafiska tekniker: etsning, collografi m.m.

Övrigt:
Har förutom i Sverige även visat sina verk i Argentina, Uruguay, Italien, Bulgarien,
Portugal, Frankrike, Israel, Finland,
Polen och Spanien.

Sublimation

"Sublimation" 

 

"Storm"

 

 

 

"Alienation"
 

"Inre resan"

  

"Desde mi ventana"

 

 "Incertidumbre"
 

"Evenings windows"

 

 "Infrastruktur"

 

 

 

"Intestinal"

 
"The silence"

 
"Substantiell"

 

 

 

 

"Sinuosity"

 

 
"Acefalia cromatica"

 

 
"Metalica"

 

 
"Tool bag for killing time"

 

 
"Troubles in an uncertain landscape"

 

 
"Untitled-1"

 

 

 

 

"Uret"

 
"I ateljén"
vgg Tillbaka till VGG:s förstasida