Gunna Anselmsson

Speciallärare
Dramapedagog
Konsthistoria, Sthlm univ.
Oceanseglare

Grafikstudier för Mats Ergon,
Folkuniversitetet.

Färggrafik
Östra Grevie folkhögskola

Modellstudier vid Académie de la Grande Chaumière, PARIS
E-post: gunnaanselm@hotmail.com

Torrnål
 


vgg Tillbaka till VGG:s förstasida